Stycke 856 - 867 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 856 - 867 Frågor:
  1. Varför kom vi att uppfatta oss som “syndare”?
  2. Vilken konsekvens medförde, enligt den gamla religiösa uppfattningen, “syndens” handlingar samt vilken lösning fann man för att undgå denna konsekvens?
  3. Varför sa Jesus: “Dina synder är dig förlåtna.”
  4. Kan “synder” förlåtas i absolut mening?
  5. Hur karaktäriserar Martinus den nuvarande auktoriserade kristendomen?
  6. Vad kan utläsas av Nikodemus nattliga möte och samtal med Jesus?