Stycke 856 - 867 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 856 - 867 Svar:
  1. Insikten om oförmågan att leva upp till idealet - älska din nästa som dig själv - medförde ett mindervärdeskomplex, i synnerhet då man var okunniga om förutsättningarna för att kunna prestera denna höga moraliska standard.
  2. Enligt den gamla religiösa uppfattningen förde syndens handlingar efter döden till en vistelse på en ort som var kännt för sitt varma klimat - helvetet. Räddningen från detta öde var nåden, försoningen och den vrede gudens blidkande genom Jesus oskyldiga död. Eftersom förmågan att uppfylla kärlekslagen uppenbart inte var utvecklad, var det enda sättet att få frid i sinnet detta att tolka Jesusdramat på detta sätt.
  3. Utrycket: "Dina synder är dig förlåtna" använde Jesus för att trösta dem som trodde på den gamla världsuppfattningen och ännu inte kunde förstå en mer intellektuell utredning av frågan.
  4. Nej inte i absolut mening, dvs. ingen kan undgå verkningarna av sina handlingar.
  5. Den nuvarande auktoriserade kristendomen ser Jesus som en - i något förmildrad form - fortsättning av Mosesepoken.
  6. Jesus samtal med Nikodemus visar för den invigde att Jesus var fullt medveten om reinkarnation, utveckling och karma.