Stycke 902 - 917 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 902 - 917 Frågor:
  1. Om inte utveckling och reinkarnation existerade, hur måste då nödvändigtvis religionernas ideal karakteriseras?
  2. Vad bevisar detta att man känner bortstötning mot något?
  3. Vad avslöjar naturens skapelsesprocesser för den intellektuelle forskaren?
  4. Vad är orsaken till misären i världen för närvarande?
  5. Vilket mål är den jordiska människans mentalitet orubbligt på väg att inriktas mot?
  6. Hur synliggjör sig den kraft som omskapat jorden från en glödande eldmassa till nuvarande vidunderliga tillstånd?
  7. Vilken regel anvisar Martinus som vetenskaplig när det gäller slutledning?
  8. Vad är helvetets eld?