Stycke 902 - 917 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 12 Kapitel: Livssubstanser
Stycke 902-917 Svar:
  1. Ingen kan uppfylla dem. Att sträve, efter något ouppnåligt är naturligtvis helt meningslöst.
  2. Att man känner bortstötning mot något visar att man upplevt det något intill en sådan grad tidigare, att man blivit helt mätt på ifrågavarande mentala fält.
  3. En logisk plan.
  4. Människornas ännu ofullkomliga tankeförmåga och därav följande brist på överblick över deras egen verkliga situation.
  5. Allkärleken eller humanismen.
  6. Genom att studera den mellankosmiska livszonen och dessa väsens gemensamma förvandling mot samma mål öppnar sig en inblick i den makrokosmiska mentalitet som har önskat denna omskapelse.
  7. Från det kända sluter man sig till det okända.
  8. Helvetets eld är den självupplevda erfarenheten av verkningarna av sina egna handlingar.