Stycke 1053 - 1062 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1053 - 1062 Frågor:
 1. Vad betingar upplevelseförmågans eviga existen?
 2. Varför är det inte praktiskt möjligt att uppleva de skapade tingen som illusioner?
 3. På vilket sätt skall det förstås att ett skapat ting är identiskt med en illusion?
 4. Hur förklarar Martinus, att ett tings identitet som illusion ligger “utanför” livet?
 5. Varför kan den absoluta sanningen om den evigt levande varelsen inte uttryckas med eller täckas av någon som helst timlig analys?
 6. Varför kan man inte säga, att t ex djuret eller människan är detsamma som den levande varelsen?
 7. Hur blir de skapade tingen synliga som illusioner?
 8. Varför kan varelsens eviga existens som “x-tillvaro” aldrig någonsin bli direkt tillgänglig för realistisk upplevelse?
 9. Vilken roll spelar tillvarons timliga, dvs skapade, detaljer?
 10. Hur kommer vi till vetskap om vår eviga existens?
 11. Hur förhåller sig samspelet mellan varelsens timliga och eviga existens?
 12. Vad är orsaken till att kontrastrernas upphävande endast kan äga rum som ett tankeexperiment?
 13. Varför kan individens eviga liv omöjligt upplevas i annan form än som ett oändligt spriralkretslopp?
 14. Vad är det absolut enda som kan öppna lärjungens medvetande för livets största invigning?