Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1073 - 1083 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1073 - 1083 Frågor:
 1. Hur motiverar Martinus påståendet att den levande varelsen är identisk med en evigt oskiljbar enhet bestående av tiden och evigheten?
 2. Vad utgör helhetsanalysen bakom alla materiekombinationer i mikro-, mellan- och makrokosmos och även för det samlade världsalltet?
 3. Vad kan en missuppfattning av varelsens analys som identisk med tiden och evigheten leda till?
 4. Vilken uppgift har all materia, kosmiskt sett?
 5. I vilket sammanhang är det riktigt att beteckna timliga analyser som illusioner?
 6. I vilket sammanhang kan man INTE beteckna timliga analyser som illusioner utan endast som absolut verklighet?
 7. Hur förklarar Martinus uppkomsten av rumsupplevelsen?
 8. Förklara förnimmelseförmågans uranalys.
 9. Vad är materien ett uttryck för?
 10. Hur uppstår avståndsbegreppet?
 11. Hur uppstår urformen för storleksbegrepp?
 12. Hur uppstår urformen för det vi kallar vikt?
 13. Vad menar Martinus, när han säger, att alla har absolut rätt i sin egen uppfattning av tingen?
 14. Hur kan man förklara att en individs förnimmelse är individuell?