Stycke 1084 - 1093 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1084 - 1093 Frågor:
  1. Verkligheten, vad är det?
  2. Hur beskriver Martinus varelsens samlade växelverkan med naturen?
  3. Vilket skäl anger Martinus till att alla företeelser i den levande korrespondensen med Gud måste uttryckas som goda?
  4. Hur förklarar Martinus att det som av en individ förnims som lycka, av en annan individ kan förnimmas som olycka?
  5. Förklara begreppen storhorisont och  mikrohorisont.
  6. I vilket rike råder det störst perspektivisk skillnad i varelsernas inbördes bedömning av varandra?
  7. Är förnimmelsen, av en varelse som god eller ond, som växt eller djur, verklig eller illusorisk?
  8. Vad är arter eller raser?
  9. Vad betingar varelsens individualitet?
  10. Vad avslöjar den fullständiga kunskapen om individualitetens orsak?