Stycke 1226 - 1240 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1226 - 1240 Svar:
  1. Genom den enpoliga organstrukturen invigs den eviga gudasonen i mörkrets kulmination.
  2. Gudasonen är sin egen värsta fiende, förnekare och förföljare av sin egen odödliga existens. Med sin geniala insikt i den dräpande principen har han blivit ett med döden istället för livet.
  3. Äktenskapsprincipen börjar att degenerera och den gudomliga förbindelsen mellan Adam och Eva börjar att försvagas. Det himmelska ljuset slocknar.
  4. En kvinna eller man som är utan reaktionsförmåga inför det motsatta könet avslöjar att det feminina resp det maskulina medvetandet dött, oavsett om det framträder i en maskulin eller feminin organism. Den inre mentala förvandlingen har gått före den fysiska organismens anpassning till en högre sexuell struktur. Själen har övergivit de tidigare enpoliga väsendenas han- och honkroppar och dessa är att likna vid lik - "Adam och Eva lik".
  5. Förälskelsen i just det motsatta könet sker emedan beröringen av detta är den högsta njutningen för väsendet självt. När besittandet misslyckas och förälskelsen inte besvaras kan "den högsta elden" slå ut i en ny låga - svartsjukans och hatets låga.
  6. Endast väsendets egen upplevelse av orsak och verkan, vilken upplevelse återigen är detsamma som utveckling.
  7. Ett väsens realistiska syn på livet kan endast utgöras av de förutsättningar som dess speciella utvecklingssteg utformar i dess mentalitet.
  8. Därför att en människas mentalitet primärt endast kan förvandlas genom självupplevelse. Den moral en människa genom självupplevelse inte vuxit fram till att förstå och identifiera sig med, kan hon genom straff, dvs våld, på sin höjd tvingas eller dresseras till att leva efter, vilket dock inte på något vis utvecklar förmågan att med hjärtat praktisera en högre moral.