Stycke 1226 - 1240 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1226 - 1240 Frågor:
  1. Vad är den enpoliga organstrukturens kosmiska mission?
  2. I vilket tillstånd befinner sig den eviga gudasonen/dottern när han (hon) befinner sig längst bort från sin evige Fader?
  3. Vilken konsekvens medför upplevelsen av mörkrets kulmination för individens sexuella struktur?
  4. Förklara innebörden av Martinus uttryck “Adams och Evas lik”.
  5. Hur kan det dokumenteras att förälskelse är identisk med självtillbedjan?
  6. Vilka faktorer, uteslutande, kan omskapa någon från djur till männisla?
  7. Vad utgör en varelses realistiska syn på livet?
  8. Varför är det uttryck för okunnighet att straffa?