Stycke 1484 - 1500 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1484 - 1500 Frågor:
  1. Är de jordmänniskor som ej kan godta de från forntiden härstammande religionerna helt utan religiositet?
  2. Vad finns det för parallell mellan politisk diktatur och religiösa sekter och moralsamfund?
  3. Varför är religiösa sekter och föreningar med sin moraliska krav ej vägen till gudsinsikt och världens frälsning?
  4. Varför är det ej meningsfullt för en andligen mer utvecklad individ att ingå i en sekt eller förening?
  5. Vad innebär det "att gå ut i världen och göra alla människor till Kristi lärljungar"?
  6. Vem är vår "nästa" och vem riktar sig "nästakärleken" till?
  7. Kan inte jordmänskligheten uppnå fullständig lycka och fred med den sedan gammalt tillämpade principen  att det "goda" skall "belönas" och det "onda" skall "bestraffas"?