Stycke 1466 - 1483 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1466 - 1483 Svar:
  1. Varje stat och samhälle skall enligt den gudomliga världsplanen ta hand om och välsigna sin egen avkomma. För närvarande begår staterna ett stort "sundhetsfel" genom att inte ta hand om de barnrika familjerna, i proletariat och slumområden.
  2. Att ta abort som hjälpmedel i kampen mot fattigdomen är ett himmelskrikände brott mot naturens lagar och helt oförenligt med verklig kultur. Men detta kommer givetvis på sikt att ändras till humanare sätt.
  3. Den utgör det namnlösa "X l:s" utstrålning av "något som är", en evig urkraft, genom vilken jaget kan uppleva och skapa. Det är själva skaparförmågans eller "X 2:s" vibrationsdomän, varigenom jaget eller "X l" utformar "X 3".
  4. I de kosmiska analyserna. Där ligger den gudomliga världsplanen öppen för åskådaren. Vi får där bl.a, reda på att många människor har vuxit ifrån det rent äktenskapliga stadiet och utvecklat mera intellektuella intressen.
  5. Många kvinnor har fått sin fysiska organism, sin skelett­byggnad och sitt bäckenparti förändrad, fått en slankare struktur. Detta gör att de inte kan föda barn på naturlig väg.
  6. I vissa fall måste det tvärtom betraktas som en välsignelse. Då kan den utvecklade och därigenom äktenskapligt degenererade jordmänniskan råda bot mot följderna av sin olämplighet som förälder.
  7. Förr krävde man kyrkvigsel för att få leva ihop. Numera har många människor vuxit ifrån detta och funnit andra sätt att leva på, bl.a, samboskap.