Stykke 1136 - 1149 svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1136-1149 Svar:
 1. Den är identisk med sexuell njutning eller sexuell behagsförnimmelse.
 2. Den kan endast komma till utlösning genom en beröring av objektets mentala eller fysiska sinnen, dvs dess organism.
 3. Sympatiutlösningen eller den sexuella principen utvecklas fram till kulmination.
 4. De är identiska och betecknas som den högsta elden.
 5. Hela organismen är i färd med att utveckla sig till ett speciellt smekningsorgan.
 6. Dessa företeelser blir omöjliga och försvinner således.
 7. Medan den vanliga sexualismen uteslutande skapar behagsförnimmelse i begäret efter att äga ett visst annat väsens genförälskelse, så utlöser den nya sexualismen, när den är i renkultur, endast behagskänsla i begäret i att få ge sig själv. Här har det blivit allmängiltigt att "hellre giva än att taga".
 8. Väsendet har inte vare sig begär efter eller förmåga till att ut­lösa den enpoliga sexuella akten, dvs det gängse jordmänskliga sexuella umgänget. Det fullkomliga människorikets sexualism utgör varken en normal eller abnorm enpolig sexualism.
 9. Det krävs att parterna är av samma eller mycket närbesläktade raser.
 10. Den yttrar sig i längtan efter sympati eller ömhetsutveckling i förhållande till t.ex. väsen av det egna könet, samt hennes lust att smeka djur.
 11. När den uppträder som en dragning till det motsatta könet.
 12. Den enpoliga eller äktenskapliga strukturen är C-vetande eller automatfunktion, den har passerat kulminationen och befinner sig i degeneration. Den nya sexualorganiska strukturen, den dubbelpoliga, som utgör förutsättningen för nästakärlek är endast A- och B-vetande, dvs är i sin späda begynnelse och under utveckling mot sin kulmination.
 13. Dessa intressen har en underminerande verkan på äktenskapsprincipen.
 14. Dessa väsen är degenererade på det äktenskapliga området, då den energi eller livskraft som kravs för det konstnärliga eller vetenskapliga arbetet går förlorad för uppfyllandet av det äktenskapliga kravet.
 15. Där tillvaron bara betyder äktenskap, hem och barn och där intresset rör sig om att äga pengar, en solid livsställning eller ett välavlönat arbete för att därigenom kunna garantera den högsta lycka som det äktenskapliga samlivet erbjuder - där finner vi den fullkomliga äktenskapliga zonen.
 16. Det krävs två väsensarter med två skilda huvudintressen, att föröka sig resp att lägga jorden under sig.