Stycke 1150 - 1162 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1150 - 1162 Frågor:
 1. Vad är konst?
 2. Vad menas med högintellektualitet?
 3. Vad sker när det bakom en individs viljeföring är för mycket känsla i förhållande till intelligensen?
 4. Vad sker när det bakom en individs viljeföring är för mycket intelligens i förhållande till känslan?
 5. Hur uppstår individens insikt eller livsuppfattning?
 6. Vilken faktor präglar varelsens bedöming av medvarelserna och naturen och därmed även vederbörandes insikt eller livsuppfattning?
 7. Vad krävs för att en person ska kunna betecknas som en absolut eller fullkomlig konstnär?
 8. Varför kan jordmänniskan av idag inte uppfylla Skaparens bud om “att lägga jorden under sig”?
 9. Vad var den “den förbjudna frukten” på “Kunskapens träd”?
 10. Varför levde de ursprungliga Adam och Eva i kontakt med livslagarna?
 11. Vad är kulminationen av ätandet på “Kunskapens träd”?
 12. Vilka stadier i utvecklingen betecknar Bibelns Adam och Eva?
 13. Vad är Bibelns uppgift?
 14. Vad krävs för att en ointellektuell varelse ska kunna komma i kontakt med den absoluta sanningen eller verkligheten?