symbol_01s.jpg

Guds ande över vattnet
– Symbol 1

 

 

 

Världsalltet lever och tänker
Världsalltet är en evigt levande, allomfattande organism, som vi genom religionerna lärt känna under begreppet Gud. Denna organism besjälas liksom vår egen organism av medvetande.

symbol 01b

Guds medvetande genomtränger världsalltet med sitt allvetande och sin allmakt. I Bibeln symboliseras medvetande med vind och materia med vatten. Bakom alla naturens rörelse- eller skapelseprocesser finns således ett osynligt medvetande som dirigerar allt.

Det flammande korset symboliserar Guds eviga, fullkomliga manifestation och skapelse. Strålhavet symboliserar kosmiska världsimpulser av mörkare eller ljusare karaktär. Religion, politik, vetenskap, arkitektur, konst och andra kulturyttringar har sitt ursprung i dessa. Världsimpulserna upprätthåller tillvaroplan för alla levande varelser på skilda utvecklingssteg.

Cirklarna symboliserar ett lokalt avsnitt av världsalltets stora och små solar och klot, samt invånarnas medvetenhetsliv, i såväl mikro- som makrokosmiska världar (se symbol 7).

Dubbelcirkeln visar vårt jordklot och dess mänsklighet. Allt i världsalltet är levande enligt Tredje testamentet. Vi är i vårt samspel med jordklotet i beröring med tre stora tankeimpulser.

Den nedersta är på väg ut ur jordklotets intressesfär och representeras av naturmänniskornas tankar och kulturmanifestationer.

Det dominerande mittfältets tankesfär betecknas som den gamla världsimpulsen. Hit hör de humana världsreligionerna, t ex buddism, kristendom och islam. De har inspirerat människor på det religiösa trosstadiet. Det ljusare fältet överst på cirkeln symboliserar tankeimpulser som betecknas som den nya världsimpulsen. Tecken på dessa är skolor, forskning och även materialism, alltså det vi vanligtvis uppfattar som irreligiositet. Denna impuls ligger till grund för en accelererande såväl tankemässig som human utvecklingsperiod. Vetenskap, modern konst, arkitektur och musik tillhör denna impuls, men också mindre behagliga upplevelsetillstånd som olyckliga äktenskap, sinnessjukdom, sexuella abnormiteter, politiska revolutioner mm.

Materialistisk forskning kommer efterhand att förena sig med de stora eviga sanningarna, som fortfarande ligger oupptäckta i den religiösa mystiken världen över.

Det stora budet: “Älska varandra” blir också inom den nya världsimpulsen dokumenterat som vetenskap och "den förlorade sonen" kommer åter att bli förenad och ett med sin evige Fader.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.