symbol_02s.jpg

Världsåterlösningsprincipen
– Symbol 2

 

Den andliga föräldraprincipen
Människors och högre utvecklade djurs avkommor blir normalt kärleksfullt omhändertagna och uppfostrade tills de kan klara sig på egen hand. Denna kärleksfulla omtanke gäller också andligt minderåriga och deras vägledning genom jordeliven från djur till färdig människa. Individer, som är före oss i utvecklingen, blir naturligt våra lärare, på såväl ont som gott, tills vi kan klara oss själva.

symbol 02b

Men det finns också en kosmisk variant av denna princip, där de äldre blir lärare i en långt djupare och mer omfattande grad, så kallade världsåterlösare. Deras föräldraroll sträcker sig över hela utvecklingssteg, som i sin tur sträcker sig över många århundraden eller årtusenden innan de är tillryggalagda. Mose är ett exempel på en handfast lärare, vars bud eller lagar skulle dämpa den värsta barbariska anarkin. Jesus är ett annat exempel på en världslärare. Moselagens hämndprincip ”Öga för öga, tand för tand”, blev avlöst av Jesu motsatta hållning: ”Älska din fiende!” Med Tredje testamentet får Jesu ord och gärningar logiska förklaringar, som kan kontrolleras genom våra egna erfarenheter.

Trappfiguren symboliserar mänsklighetens utveckling från djur till människa, och strålarna symboliserar mänsklighetens andliga vägledning uppåt genom trappformationen, stimulerad av den kosmiska föräldraprincipen dvs de högre andligt utvecklade individerna, religionsstiftarna, som visat oss vägen framåt.

Det orangefärgade fältet visar djurriket och det gula fältet det fullkomliga människoriket.

De två nedersta stegen symboliserar de hedniska religionerna, som stimulerar hämndprincipen samt djur- och människooffer.

Nästa steg, där strålarna övergår från orange till gult, symboliserar de humana världsreligionerna, buddism, kristendom och islam. De tre strålarna betecknar många, och inte bara dessa tre världsreligioner.

De översta stegen är vita, vilket betyder att trosreligionerna har ersatts av den andliga vetenskapen, vars syfte är att förklara livsmysteriet för alla jordens människor. Den vita stjärnan symboliserar Gud, som via utvecklingsstegens olika religiösa ideal och förklaringar, liv efter liv, för oss uppåt och framåt mot det fullkomliga människoriket.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.