symbol_41s.jpg

Stjärnsymbolen
– Symbol 41

 

 

 

 

Allkärlekens symbol
Symbolen uttrycker Guds organism och medvetande dvs världsalltet i sin helhet.

Triangeln förklarar världsalltets grundanalys som en treenig princip: jaget, skaparförmågan och organismen, med beteckningarna X1, X2 och X3.

symbol 41b
Solen som omger triangeln visar, att livet i sin högsta analys är absolut fullkomligt. De korsformade strålarna symboliserar allkärleken. Det är i detta mentala tillstånd vi blir ett med Gud.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.