symbol_40s.jpg 

Korsets tecken
– Symbol 40

 

 

 

Kunskap från ovan och nedan
Världsalltet kan betraktas från två fundamentalt olika synvinklar. Från nedan och från ovan.

Den naturvetenskapliga utgångspunkten beskriver världen sett från nedan, alltså ytterst genom de fysiska sinnena. Den andligtvetenskapliga betraktar världen från ovan, utifrån det icke-skapade jagets, eviga och oändliga utsiktspunkt. Denna iakttagelsemetod symboliseras med korsets lodräta linje. Den fysiska vetenskapens kunskapsområde symboliseras med den vågräta linjen. Båda kunskapsformerna är lika nödvändiga, men för olika syften när det gäller förverkligandet av det kommande fullkomliga människoriket.

symbol 40b
Den ena kunskapskällan ger oss vetande om naturens fysiska krafter, men vet intet om det evigt levande. Den andra ger oss kunskap om vår innersta natur, så vi med denna hjälp kan få makt över vårt djuriska inre med syftet att vi också skall kunna kontrollera dessa krafter, så allt vi gör kommer till användning i det godas tjänst och blir till glädje och till välsignelse för allt och alla.

Kristi kärleksexempel och död på korset har gjort korset till ljusets och det godas eviga symbol.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.