Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

   symbol_44s.jpg

Lagen för tillvaron - älska varandra
– Symbol 44

 

”Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan”
Denna teckning är inte, som de symboler vi hittills sett, en kosmisk symbol.

symbol 44b

Den har tagits med i symbolbok 4, som till skillnad från symbolböckerna 1-3 inte är publicerad av Martinus själv. Den fjärde delen blev redigerad och utgiven, efter Martinus bortgång, baserad på efterlämnade manuskript.

Teckningen visar Kristusmedvetandets soluppgång över jordens kontinenter. Ett mentalt tillstånd där människorna utvecklats till att älska varandra oavsett kön, vilket är representerat av tre olika parförhållanden.

Den röda tråden i Tredje testamentet är kärleken till Gud och allt levande, såväl i mikro- som i mellan- och makrokosmos.

Med Tredje testamentet har mänskligheten fått den av Jesus utlovade, framtida förklaringen av kärleksbudskapet: "Älska din nästa".

       

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.