Stycke 323 – 335 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor
Stycke 323-335 Frågor:
 1. Vad är det för fundamental skillnad mellan mineralisk materia och vegetabilisk samt animalisk materia?
 2. Vilket argument framför Martinus för att mineralmaterien inte är livlös?
 3. Vad är det som får nya materiekombinationer att uppstå?
 4. a)  vilken form av manifestation utlöser jaget utanför de sex kropparna då det endast är knutet till X2?
  b)  hur upplevs denna funktion?
 5. Vilken uppgift har ödeselementet?
 6. Förklara vad en talangkärna är. Hur den utvecklas och vilken funktion den har.
 7. Varför kan en talangkärna varken ha sitt säte i den fysiska kroppen eller i de andliga eller överfysiska kropparna?
 8. Förklara vad Martinus menar med övermedvetandet.
 9. En individs framträdande yttrar sig som två processer. Vilka? Vad kallas dessa tillsammans?
 10. Vilken funktion har övermedvetandet?
 11. a)  i vilken energi existerar övermedvetandets organ?
  b)  vilka energier består undermedvetandet av?
  c)  hur indelar Martinus undermedvetandet?
 12. a)  hur är normalt grundenergierna blandade?
  b)  vad beror alla ofullkomligheter i en individs handlande på?
 13. Hur förhåller sig grundenergierna styrkemässigt till varandra?
 14. Vilken kosmisk blandning av grundenergier har jordmänniskans fysiska kropp?
 15. Vad kännetecknar tyngdenergin?
 16. Hur yttrar sig tyngdenergin i jordmänniskans medvetande?