Stycke 336 - 345 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor
Stycke 336-345 Frågor:
  1. Vad är trötthet?
  2. Vilken mission har sömnen?
  3. Vilka typer av “vakentillstånd” existerar?
  4. Vilka fenomen visar att drömmar inte är hallucinationer?
  5. Vad innebär det att minnas?
  6. Varför är minnesöverföringen från “vakentillståndet” i nattmedvetandet så svag?
  7. Vilken skillnad är det mellan sömn och död?
  8. Vad händer när sömnen blir störd?
  9. Vilka tre konsekvaenser skulle det få om vi kunde erinra oss upplevelserna från nattmedvetandets vakentillstånd?