Stycke 346 - 357 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor
Stycke 346-357 Frågor:
 1. Vad beror det på att jordmänniskornas huvudkolorit är lidanden, besvärligheter, sjukdomar, sorger mm?
 2. Vad betingas livets upplevelse av?
 3. Nämn några konsekvenser som skulle uppstå om livet inte var höjt över början och avslutning.
 4. a)  Vad är skapelse?
  b)  Vad krävs för att skapelse ska kunna äga rum?
 5. Varför är det riktigt att beteckna en medvetenhetsegenskap som en energi?
 6. a) Sammanfatta vad Martinus säger om jagets första kraftkälla, instinktenergin.
  b) Varför betecknas den som den första energin?
  c) Hur utvecklas aningsförmågan?
 7. Beskriv tyngdenergins natur.
 8. Sammanfatta vad Martinus säger om känsloenergins funktion och natur.
 9. Vad är förutsättningen för att högre medvetenhetsenergier ska kunna få insteg i medvetandet?
 10. Vilka grundenergier ligger till grund för all fysisk materia eller den fysiska världen?
 11. Vad är intelligensenerginns funktion?
 12. a)  Vad är intuition? Ge exempel på hur den yttrar sig för jordmänniskan.
  b)  Hur upplever en varelse med fullt utvecklad intuitionsförmåga?
 13. Vad är minnesenergins uppgift?
 14. Vilken uppgift har moderenergin?