Stycke 392 - 411 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - Kapitlet 10: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 392-411 Frågor:
 1. Vad blir följden av individens mättnad på livsupplevelsen i den gudomliga världen?
 2. Vad kommer konsekvensen av denna ändring av individens intressesfär att bli?
 3. Vilka minnen kommer speciellt att intressera salighetsväsendet?
 4. Beskriv salighetsväsendets framträdande i den yttre världen.
 5. Varför kallar Martinus spiralens sista rike för salighetsriket?
 6. Vad är skillnaden mellan upplevelser i den yttre världen och upplevelser i den inre världen?
 7. På vilket sätt är upplevelserna i salighetsriket en bekräftelse på att “allt är mycket gott”?
 8. Motivera beteckningen “guldkopior”.
 9. Sammanfatta Martinus skildring av salighetsväsendets återupplevelse av spiralen.
 10. Vilken skillnad i inställning råder mellan salighetsväsendet och den jordiska människan?
 11. Varför måste det finnas en vilo- eller sovzon i det kosmiska kretsloppet?
 12. Vad är det som får individen att lämna salighetsriket?
 13. Vilken omständighet ligger till grund för att den eviga livsbanan betecknas som en “spiral”?
 14. Nämn två starka argument som visa att mineralmateria är identisk med livsyttringar.