Stycke 412 - 424 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 412-424 Frågor:
 1. Vad vill Martinus påvisa med analogin om en persons iakttagelse av en text på ett språk som vederbörande inte förstår?
 2. Vilken verkan har salighhetsväsendets extasenergi?
 3. Hur uppstår den första formen av synlig fysisk materia?
 4. Vilken konsekvens medför tron att det livlösa kan vara upphov till rörelse?
 5. Vad är den djupaste orsaken till “orättvisan” i världen?
 6. Vad menas med “domedagen”?
 7. Vad är elektricitet?
 8. Vad är det första som sker vid en organisms skapelse?
 9. Hur föds ett solsystem?
 10. Jämför solsystemets och jordklotets utvecklingssteg?
 11. Vad är en sols djupaste mission?
 12. Beskriv en inkarnationsprocess.
 13. Vad är kroppsvärme?