Stycke 424 - 441 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 10 Kapitlet: Jagets eviga kraftkällor
Symbol Nr 9: Grundenergiernas Kombination
Stycke 424 - 441 Frågor:
 1. Förklara vad Martinus menar med begreppet repetition.
 2. Hur utformade sig de nuvarande animaliska varelsernas eld- eller soltillvaro?
 3. Vad krävs för att förstå elektricitetens verkliga natur?
 4. Invecklingen i materien är identisk med en avkylningsprocess. Vad utvecklas hos individen i samband med denna avkylning?
 5. Vad är resultatet av obalansen mellan det sexuella och det intellektuella centrat?
 6. Vad är sexualism?
 7. Vad är all rörelse ett resultat av?
 8. Vad sker när man lämnar den animaliska tillvaron?
 9. Vad krävs för att en analys ska kunna kallas matematisk?
 10. Vad menas med ett evighetsfacit?
 11. Vad är skillnaden mellan en relativ och en kosmisk analys?
 12. Vad krävs för att man ska kunna uppleva inte bara timligt utan även kosmiskt?