Stycke 442 - 454 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 442 - 454 Frågor:
 1. Vad menar Martinus med begreppet “tankeklimat”?
 2. Varför måste man lära känna de olika tankeklimaten?
 3. Förklara begreppet moral. Vilket samband finns det mellan moral och vetenskap?
 4. Varför liknar den primitiva naturmänniskans syn på omvärlden den kosmiskt medvetnes?
 5. Vad är instinkt?
 6. Vilken fördel medför instinkten för individerna i spiralens mörkaste zoner?
 7. Vad är det som får det kosmiska medvetandet att degenerera?
 8. Vad karaktäriserar djurets medvetande i renkultur?
 9. Varför är det nödvändigt att medvetandet först väcks om den yttre världen i den nya spiralen ?
 10. Vilken mental skillnad finns det mellan jordmänniskan och det egentliga djuret?
 11. Hur visar sig instinkten hos varelser med ett gryende jagmedvetande?
 12. Varifrån härrör sig den moral som ligger till grund för våra dagars krig och konflikter?
 13. Vilket förhållande är viktigt att lägga märke till beträffande freds- och krigsmoralen i jordmänniskans medvetande?