Stycke 455 - 473 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 455 - 473 Frågor:
 1. Vad grundar sig förmågan att känna medlidande på?
 2. Vad är målet för utvecklingen av medlidandeförmågan?
 3. Vad beror det på att man kan ångra vissa handlingar?
 4. Beskriv det kosmiska medvetandet.
 5. Beskriv det kosmiska medvetandets kretslopp (i spiralen) i relation till dygnskretsloppet.
 6. Vad är den reglerande faktorn bakom de kosmiska årstiderna?
 7. En energi kan ej av sig själv åstadkomma någon form av skapelse eller intellektualitet. Vad är sådana egenskaper ett resultat av?
 8. Jagets opererande med energierna avslöjar en tredje realitet. Vad kallar Martinus denna och vad omfattar den?
 9. På vilket sätt framträder övermedvetandet? Vad kallar Martinus resultatet av denna funktion?
 10. Hur ser den kosmiskt medvetne på reinkarnationen?
 11. Vad är all rörelses “alfa” och “omega”, dvs var börjar och slutar den?
 12. Vad är skillnaden mellan en kosmiskt medveten människas syn på omvärlden och en icke kosmiskt medveten?
 13. Vad är orsaken till att det kosmiska kretsloppet är lika årstidspräglat som det fysiska årskretsloppet?