Stycke 493 -507 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 493-507 Frågor:
 1. Vad bestämmer om man upplever något som mörkt, ljust, fast, flytande, gasformigt, andligt etc?
 2. Vad är materia detsamma som?
 3. Hur uppstår färgskalan?
 4. Är det någon prinicipiell skillnad mellan de olika sinnena: hörsel, syn, lukt, smak, känsel?
 5. Vad är ett skapat föremål?
 6. Hur uppstår upplevelsen av ljus och mörker?
 7. Vad menar Martinus med A-, B- och C perspektivet?
 8. Vad är orsaken till allt lidande eller alla mörka öden?
 9. Vad är orsaken till att varelserna har olika öden?
 10. Eftersom den relativa kunskapsgrunden leder till lidande och mörka öden, är det nödvändigt att en absolut kunskapsgrund, en fast punkt etableras. Vad är detta för kunskapsgrund?
 11. Vad sker i kraft av perspektivprincipen?
 12. På vilket sätt kan åsynen av Gud bli till absolut verklighet?
 13. Vad omfattar den fulla innebörden i begreppet kosmisk kemi?
 14. Varför är det riktigt att kalla profeter, tänkare och ledare för lärare i kosmisk kemi?