Stycke 508 - 528 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 508-528 Frågor:
 1. Var i spiralzonen formar sig individens liv automatiskt och var börjar livsupplevelsen bli medveten?
 2. Hur uppstår den första medvetenhetstendensen?
 3. Beskriv självbevarelsedriftens första stadier.
 4. Förklara varför djuret är den första “tänkande” individen i spiralen.
 5. Vad menar Martinus med att “alla tankar är barn av begäret”?
 6. Vad är vilja?
 7. Definiera dags- och nattmedvetandet.
 8. Vilken form av begär och längtan har varelserna i spiralens första riken?
 9. Vilken funktion har själviskheten?
 10. Vilken skillnad är det på djurs och människors lidanden?
 11. Hur uppstår den dräpande principen?
 12. Vilka två grundenergier utgör huvudmaterialet i all egoism?
 13. Förklara begreppet explosion.
 14. Förklara
  a) makrokosmisk tyngdkraft
  b) mellankosmisk
  c) mikrokosmisk