Stycke 529 - 544 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 529 - 544 Frågor:
 1. Vad är urbegäret? Vilken funktion har urbegäret i varelsens struktur?
 2. Vilken funktion har moderenergin?
 3. Vad utgör individens överkommando?
 4. Vad sker i ödeselementet?
 5. På vilket sätt sker mötet mellan urbegäret och grundenergierna?
 6. Vad är världsalltet djupast sett identiskt med, och hur uppstår livsupplevelsen?
 7. Förklara skillnaden mellan den absoluta verkligheten och den skapade verkligheten?
 8. Förklara den treeniga principen med avseeende på den absoluta och den timliga verkligheten.
 9. Vad är det som gör att livsupplevelsen är evig trots att jagets syn av sig själv måste vara timlig?
 10. Hur kan det dokumenteras, att oändligheten är närvarande i alla ting?
 11. Hur blir det osynliga jaget synligt?
 12. På vilket sätt kan den absoluta verkligheten upplevas eller dokumenteras?
 13. Vad är det fundamentala i tillvaron, dvs lösningen på tillvarons gåta?
 14. Vad är kontrastprincipen och därmed förnimmelseförmågan ett resultat av?
 15. Varför kan det skapade endast vara illusioner? Hur skall man uppfatta detta, att allt i den skapade världen är illusoriskt?
 16. På vilket sätt avslöjar det sig att upplevelsen av ett ting och tinget i sig självt är två skilda saker?
 17. Vad är det som är avgörande för hur man upplever ett ting?
 18. Vad skulle konsekvensen bli om något nr 2 och något nr 3 inte bestod av förgängliga ting?