Stycke 545 - 569 frågor

Livets Bok II - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat
Stycke 545 - 569 Frågor:
  1. Förklara varför en absolut skaparförmåga inte kan existera.
  2. Hur kan man se att kärleken måste vara det tankeklimat som är det fundamentala för varelser med det högsta vetandet?
  3. På vad sätt är illusionerna en oumbärlig faktor i varelsernas analys?
  4. Varför utgör perspektivprincipen all förnimmelses och därmed själva medvetandets högsta analys?
  5. I vilka facit utmynnar slutligen alla andra analyser?
  6. Beskriv urbegärets funktion.
  7. Redogör för livsmysteriets facit nr 1 - 11.