Stykke 643 - 656 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 643-656 Frågor:
  1. Beskriv jordlivskretsloppets fyra årstider.
  2. Ange några konsekvenser av jordmänniskans psykiska “pendelsvängningar”, som visar att jordmänniskan är underkastad ett större kretslopp än jordlivskretsloppet.
  3. Om en kvinna, vars maskulina pol är bestämmande i hennes väsen, förförs av en maskulin man, och denna förförelse resulterar i graviditet och eventuellt äktenskap, kommer då hennes sexuella polinställning därigenom att förändras?
  4. Med utgångspunkt i att det finns sidor hos den jordmänskliga naturen som inte låter sig ändras, varken genom förförelse eller uppfostran, anför Martinus bevis för reinkarnationens existens eller verklighet. Redogör för denna bevisföring.
  5. Vilken likhet finns det mellan det lövfällande trädet och den animaliska varelsen, kosmiskt sett?
  6. Beskriv dygnets fyra årstider.
  7. Vilka områden av jordklotsorganismen representerar dess mest intellektuella tillstånd och vilka dess mest medvetslösa tillstånd?
  8. Hur uppstår törst efter stimulerande ämnen och alkohol, kosmiskt sett?