Stycke 643 - 656 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 643 - 656 Svar:
 1. Vinterprincipen. Barndom från 9 mån till ca 15 år. Se stycke 643.
  Vårprincipen. Ungdom. Ca 15 - 3O år. Se stycke 644.
  Sommarprincipen. Mandom. Ca 3O - 70 år. Se stycke 645.
  Höstprincipen. Ålderdom efter 70 år. Se stycke 646.
 2. Jordmänniskorna framträder i två väsenskategorier;
  a) "fortplantningstyper", som lever i föräldraglädjen och
  b) "skapartyper", som lever i skaparglädjen, och i särskilt stor utsträckning som mellan- eller övergångstyper. Deras sexuella polinställning är således, att deras kön är en pendelsvängning mellan "fortplantningstypen"s och "skapartypen"s tillstånd, mellan "fortplantning av släktet" och "genial skapelse". Kollisioner mellan de sexuella och därmed mentala "pendelsvängningarna" ger sig utslag i "de olyckliga äktenskapens zon" eller "de ofärdiga skapelsetalangernas zon".
 3. Nej, kvinnan är trots förförelsen i sitt innersta väsen fortfarande ett "icke-fortplantningsväsen", helt oberoende av, om förförelsen fick följder och gjorde henne till mor. Hennes feminism kommer helt visst att bli förstärkt på grund av den förstärkta funktionen hos moderorgarien, som varje befruktning åstadkommer till avkommans beskydd, men den är bara tillfällig. Skillnaden mellan henne och en feminin kvinna är alltså inte en skillnad, som låter sig ändras genom en förförelse.
 4. Jordlivskretsloppet avslöjar många realiteter, t ex polförvandlingen, som blir av sådana dimensioner, att deras tillblivelse har krävt tidsdistanser som ligger långt utanför vad ett enskilt jordlivskretslopp representerar. De realiteter, som varken har börjat eller färdigbyggts under ett enskilt jordliv, står alltså som bevis för reinkarnationens existens eller verklighet.
 5. Det animaliska väsendets fysiska kropp kan liknas vid trädets blad, som fälls på hösten, när kretsloppet är fullbordat. Endast roten och stammen, vilket vill sägas ödeselementet och medvetandesteget tas med över i ett nytt jordlivskretslopp.
 6. Vinter - natt. Stycke 650.
  Vår - förmiddag. Stycke 651.
  Sommar - eftermiddag. Stycke 652.
  Höst - kväll. Stycke 653,
 7. De områden, där det är särskilt gynnsamma livsbetingelser för jord­människornas existens, representerar jordens mest framskridna intellektuella tillstånd. Jordmänniskorna är de mikroväsen som bär jordjagets förnämsta fysiska förnimmelse. Polernas isregioner representerar medvetslös materia, och är alltså ett slags broskregioner.
 8. Vid njutning av stimulerande och berusande drycker ödeläggs livsbetingelserna för de normala mikroindividerna och mera robusta och primitiva mikroindivider inkarnerar. De kräver makroväsendets försupenhet för att få en normal tillvaro eller ett kroppsligt välbefinnande. Detta mikroinäividernas krav utgör en slags medvetandekraft, som makroväsendet upplever som törst.