Stycke 657 - 668 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol nr. 10: Kretsloppsprincipen
Stycke 657-668 Frågor:
 1. Ge en beskrivning av jordklotets invaliditet.
 2. Varför har jordklotet denna invaliditet, kosmiskt sett?
 3. Har jordmänniskorna några fördelar av denna invaliditet?
 4. Varför kan jordens axellutning betecknas som en abnormitet eller invaliditet?
 5. Beskriv livet på jorden, om jordaxeln stod normalt, dvs lodrätt mot banplanet.
 6. Vilka konflikter har skapat jordens invaliditet?
 7. Den aktivitet jordens invaliditet har påfört människorna har gett resultat, vilket?
 8. Vilken fördel är det med en forcerad utveckling när individ, som har evigheten på sig, omöjligt kan få brist på tid?
 9. Varför är det nödvändigt med en omväxlande “snabb” och “långsam” utvecklingsepok?
 10. Varför kan klotets axellutning inte plötsligt rätas upp igen?
 11. Vad är domedagen för klotvarelsen, och vad resulterar domedagen i?