Stycke 669 - 682 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 669-682 Frågor:
 1. Vilken konsekvens får förståelsen av symbol nr 11 för den studerande?
 2. Hur blir människan invigd i livsmysteriets lösning?
 3. Varför är livsmysteriets lösning inte en fråga om rum och tid?
 4. Förklara hur världsalltet samtidigt kan vara en manifestation av såväl oändlighet som begränsning.
 5. Varför kan livsmysteriet inte lösas av den materialistiska vetenskapen?
 6. Hur är argumentationen för det “någots” existens, som styr rörelserna och livsyttringarna?
 7. Vilken skillnad är det mellan jaget och alla andra orsaker?
 8. Varför är jaget osynligt?
 9. Vari består skillnaden samt likheten mellan naturmänniskans och den kosmiskt medvetnes syn på omvärlden?
 10. Vilket mentalt tillstånd utgör mellanstadiet mellan naturmänniskans och den kosmiskt medvetne?
 11. Hur uppstår naturmänniskans syn på omvärlden, och varför degenererar denna till förmån för en materialistisk inställning till tillvaron?
 12. Karaktärisera de olika inställningarna till sanningen som Martinus nämner.
 13. Vad är den begynnande sanningssökarens huvudproblem?
 14. Vad symboliserar symbolens orangefärgade periferi, solarna inuti varandra och den tolvuddiga stjärnan?
 15. Vilken inställning anbefaller Martinus läsaren att ha vid livsmysteriets lösning? Samt varför?
 16. Vad symboliserar stjärnfält nr 1, 2 och 3?