Stycke 731 - 741 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 731 - 741 Frågor:
 1. Vad symboliserar stjärnfält nr 10?
 2. Vilka konsekvenser får stadfästelsen av varelsernas återfödelse eller odödlighet?
 3. Vad kan individen föra med sig från liv till liv?
 4. Är det inte förspilld kraft att öva sig och motta undervisning, när man utan att öva kan få de mest lysande talanger och anlag i faddergåva?
 5. Ge en definition av en talang eller ett anlag.
 6. Hur kan det ses, att talangerna inte går under tillsammans med den fysiska kroppen?
 7. Med vilken måttstock kan man markera en individs begåvning?
 8. Varför kan talangerna enligt Tredje Testamentet inte vara ett arv från föräldrarna?
 9. Hur skapas en talang? Beskriv de tre stadierna.
 10. Hur kan existensen av C-vetande vara ett bevis för reinkarnation?
 11. Om återfödelsen inte existerade skulle tillvaron vara kulminationen av orättfärdighet. Individernas lidande skulle inte kunna rättfärdiggöras genom att komma efterföljande varelser tillgodo. Varför inte?