Stycke 742 -750 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 742 - 750 Frågor:
  1. Varför föds inte alla varelser in på de högsta stegen i utvecklingen?
  2. Om återfödelsen inte existerade, och vi bara existerade i vårt nuvarande liv, menar Martinus att vi måste frukta Gud mer än Djävulen. Varför?
  3. Vad är orsaken till att kristendomen haft ett sådant inflytande på människornas sinnen?
  4. Varför upplöser de auktoriserade huvudreligionerna sig i små intoleranta sekter, som mer eller mindre krigar med varandra?
  5. Vilka konsekvenser får det, att de kyrkliga auktoriteterna förnekar reinkarnationen?
  6. Vad menar Martinus om kyrkans tolkning av korsfästelsen?
  7. Vad är orsaken till religionernas upplösning?
  8. Vad karaktäriserar en kosmisk syn på ödet?
  9. Se st 750 för en överblick över resultaten från st 731 - 750, som leder tilll livsmysteriets grundfacit nr  11.