Stycke 751 - 762 frågor

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 751 - 762 Frågor:
 1. Vad symboliserar stjärnfigur nr 11?
 2. Vad har avslöjandet av livsmysteriets lösning visat oss?
 3. Hur kommer Gud in i bilden i förbindelse med livsmysteriets lösning, eller hur blir en levande verklig Gud till faktum?
 4. Ge exempel på vad livets direkta tal kan vara uttryck för.
 5. Hur är Guds sinnesorgan uppbyggda?
 6. Under vilka två former förekommer korrespondensen med Gud?
 7. Vilken funktion eller uppgift har bönen?
 8. Vad är ett mirakel?
 9. Vad är en ängel enligt Martinus?
 10. Vilken betingelse måste vara uppfylld för att en verklig förståelse av bönens speciella teknik eller mening ska kunna uppnås?
 11. Hur är det kosmiska förhållandet mellan Gud och gudason/dotter etablerat?
 12. Vad symboliserar stjärnfigur nr 12?