Stycke 751 - 762 Svar

Livets Bok III - Kosmisk Kemi - 11 Kapitlet: Tankeklimat Symbol Nr 11. Livsmysteriets Lösning
Stycke 751 - 762 Svar:
 1. Livsmysteriets grundfacit nr 11 är "Det ett väsen sår ska det skör­da". Karmalagen. Varje rörelse eller energiutlösning rör sig i cir­kelbanor och vänder således alltid tillbaka till upphovet.
 2. Att alltet är kulminerande Iogik och därmed intellektuell tanke, medvetande och vilja och därmed kulminerande logik.
 3. Med upplevelsen av ett så överdådigt överflöd av kulminerande intellektualitet både i skugg- och ljusregionerna, blev en levande verk­lig Gudom ytterligare till faktum för oss. Naturen avslöjar tanke, vilja och medvetande och detta kan bara vara egenskaper hos ett le­vande väsen - Gudomen.
 4. Livets direkta tal är uttryck för Gudomens kärlek, uppfostran, un­dervisning och underhållning.
 5. Vår nästa är Gudomens manifestationsredskap, hans organism, hans fysiska sinnesorgan och medvetande.
 6. Dels en fysisk via medväsendena och övriga omgivningar, dels en telepatisk vilket vill säga en direkt andlig tankeöverföringsprocess.
 7. Bönen kan ge hjälp, styrka och inspiration i de situationer där det inte finns någon hjälp att få i de fysiska omgivningarna.
 8. Ett mirakel är en företeelse, som har blivit till med hjälp av en insats av krafter, som undandrar sig de allmänt kända fysiska la­garna för skapelse eller manifestation.
 9. Änglar är överfysiska väson som utgör Gudomens sinnesredskap i de situationer, där de fysiska väsendenas sinnesbegåvning sviker. Dessa väsen utgör som "skyddsandar" försynens sinnesredskap på bö­nens område.
 10. Det måste ske en harmonisering mellan den fysiska och den telepatiska hänvändelsen till Gudomen, vilket blir möjligt när förståel­sen av identitetsförhållandet mellan nästan och Gudomen har uppnåtts.
 11. Gudason och Gudom befinner sig i ett evigt samarbete. Varje levande väsens existens består i ett levande, verkligt samtal med Gudomen.
 12. Livsmysteriets grundfacit nr 12 är "Allt är mycket gott".