Stycke 1094 - 1102 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1094 - 1102 Frågor:
  1. Förklara upplevelsens förhållande till den fysiska resp den andliga perspektivprincipen.
  2. Hur betecknar Martinus tankarna i deras passage genom det andliga horisontområdet eller det andliga förnimmelseområdet?
  3. Vad kännetecknar en färdig resp ofärdig tanke?
  4. Vad menar Martinus med uttrycket vegetabiltankar?
  5. Förklara förnimmandets princip.
  6. Hur påvisar Martinus att förnimmelsen måste utgöra en evig funktion.
  7. Vad betingar arten eller kvaliteten hos en upplevelse?