Stycke 1103 - 1112 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1103 - 1112 Frågor:
 1. Hur karaktäriserar Martinus en aning?
 2. Vad beror det på att en aningstanke blir avbruten åtskilliga gånger innan den blir till verklighet?   
 3. Hur karaktäriserar Martinus tankar om döden?
 4. Vad innebär det att intuitions- och minnesenergierna är på nedåtgående, eller i sina degenerationsfaser, i växtriket?
 5. Vad utgör salighetsvarelsens nattmedvetande?
 6. Vilken absolut begränsning existrar i salighetsvarelsens medvetna livsupplevelse?
 7. Hur karaktäriserar Martinus erinringsförmågan?
 8. Hur karaktäriserar Martinus skillnaden mellan den jordiska människans upplevelse och salighetsindividens upplevelse?
 9. Hur igenkänns en salighetserinran på det fysiska tillvaroplanet?
 10. “Varifrån” härstammar den första “orsaken” till att vi kan förnimma?
 11. Hur förhåller det sig med tidsbegreppet i salighetsriket?