Stycke 1103 - 1112 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1103 - 1112 Svar:
 1. En aning karakteriseras som en tanke i nebulosatillstånd, en tanke i dess första tillblivelse eller utformning.
 2. Avbrotten beror på att vår förnimmelseförmåga varit koncentrerad på andra ting.
 3. Begreppet döden ar en tanke på nebulosastadiet utan några realistiska detaljer.
 4. Att de är på nedåtgående betyder att de befinner sig i avtagande som vaket dagsmedvetande. Därmed tilltar de som nattmedvetande, vilket vill säga att de allt mer övergår till automatfunktion.
 5. Allt som förekommer omkring väsendet i den yttre världen.
 6. Salighetväsendet upplever endast redan tidigare upplevda detaljer, alltså återupplevelser. Det är i denna zon helt avskuret från möjligheten att tillägna sig något absolut nytt vetande.
 7. Erinringsförmågan är i verkligheten en slags mental förgyllningsförmåga. Den avlägsnar det oädla eller osanna och bevarar det sanna i minnena. Dessas identitet som kopior av originalupplevelserna kan därför i det mogna tillståndet endast framträda i de mest strålande och ädla mentala materier.
 8. Jordmänniskan är i färd med att insamla upplevelser, medan salighetsväsendet är ett väsen som i motsvarande grad är i färd med att njuta de insamlade upplevelserna i form av mogna minnen eller guldkopior.
 9. Om det uppdykande minnet framkallar en översvallande fröjd eller glädje i medvetandet, en glädje som helt inhöljer medvetandet i ett så strålande ljus, att väsendet inte vill ryckas bort från detta minne, utan gång på gång söker sig tillbaka till det för att försjunka i minnenas njutning, då är det en äkta salighetsupplevelse.
 10. Den härstammar från salighetsriket.
 11. Här förekommer också upplevelsen av förtid, nutid och framtid - dock är denna tid alltid förtid.