Stycke 1113 - 1122 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1113 - 1122 Frågor:
  1. Vad är syftet med tillvaron i salighetsriket?
  2. Varför kan vilan i salighetsriket inte vara identisk med total stillhet eller energilöshet?
  3. Vad är det som utgör själva vilan i salighetsriket?
  4. Vad krävs av den enskilde individen för att vederbörande överhuvud taget skall kunna uppleva något i den yttre världen?
  5. Vilken skillnad är det mellan njutning i den yttre världen och njutning i den inre världen?
  6. Varför är det endast individerna i den gudomliga världen och inte jordmänniskan som längtar efter vilan i salighetsriket?
  7. Varför är det omöjligt att direkt dela den inre upplevelsen med någon annan individ?
  8. Vilket förhållande är det alltid mellan upplevelse och erinring?
  9. Varför säger Martinus att varje varelse har Gud som upphov?