Stycke 1123 - 1135 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1123 - 1135 Frågor:
 1. Vad är skillnaden mellan den jordiska föräldraprincipen och den gudomliga föräldraprincipen?
 2. Varför kan den jordiska föräldraprincipens två individer ej utlösa nästakärlek?
 3. Vad gäller alltid för varje längtan som livet frambringar hos individen?
 4. Vilket förhållande råder mellan de två arter av individer som existerar i kraft av den feminina resp den maskulina polen?
 5. Vilken jämförelse gör Martinus för att förklara förälskelsens natur?
 6. Hur karaktäriserar Martinus moderskärleken?
 7. Vad innebär den nästakärlek som världsåterlösningen vill inspirera till?
 8. Vad är fröet eller roten till allt ont i världen dvs allt mentalt mörker i tillvaron?
 9. Hur skiljer sig släktskapet med Försynen från andra former av släktskap eller familjeförhållanden?
 10. Vem är vår nästa?
 11. Vad är förutsättningen för att en individ ska kunna utlösa fullkomlig nästakärlek, dvs kärlek till alla varelser?
 12. Vad kallar Martinus den ofullkomliga eller enpoliga varelsen, resp den fullkomliga människan?
 13. Vad är skillnaden mellan dessa båda varelsers sympatiyttringar?