Stycke 1163 - 1177 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1163 - 1177 Frågor:
 1. Förklara hur principen för varelsens fysiska synförmåga upprepar sig i förnimmelsen av spiralkretsloppet.
 2. Hur karaktäriserar Martinus (som en naturlig konsekvens av fråga 1) varelsernas övergång från spiralkretsloppets mörkerkulmination till dess ljuskulmination.
 3. Vad är det korrekta uttrycket för världsåterlösningens mission?
 4. Vilken princip gör sig gällande i varje syn eller utsikt vi ställs inför, såväl psykiskt som fysiskt?
 5. Vad är syftet med Bibelns och andra heliga böckers berättelser?
 6. Förklara begreppet den helige Ande.
 7. Vad var världsåterlösningens avsikt med att uttrycka skapelseprocessens förlopp som en tidsperiod omfattande sex dagar?
 8. Vad är skapelsens sjunde dag uttryck för?
 9. Vilket kosmiskt utvecklingsavsnitt omfattar berättelsen om Adam och Eva?
 10. Vilken betydelsefull fördel uppnås genom påvisandet av, att livets allra högsta facit är inkapslade i de från äldre tider härstammande religiösa traditionerna?
 11. Vad är syndafallsmysteriet uttryck för enligt Tredje Testamentet?
 12. Vilket förhållande råder det alltid med hänsyn till upplevelsen av spirlens mörker- resp ljuskontrast?
 13. Vilken konsekvens följer alltid efter utlösningen av syndafallsprincipen?
 14. Vilken omständighet gör “ormen” eller världsåterlösningen nödvändig?
 15. Hur förklarar Martinus symbolen Guds röst som talade till Adam och Eva i Edens lustgård?