Stycke 1178 - 1193 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1178 - 1193 Frågor:
 1. Hur kan ormens identitet med själva världsåterlösningen konstateras?
 2. Vad var det som Adam och Eva var mätta av?
 3. På vilket sätt framgår det att Bibeln bekräftar Livets Boks kosmiska analyser av kretsloppet?
 4. Hur framgår det att reinkarnationen inte framtäder i den drastiska form, som den sedan fått på det jordiska planet, i den ljusets tillvaro Adam och Eva befann sig i före syndafallet?
 5. Hur framgår det att Guds ord till ormen och till Adam och Eva var visdom?
 6. Vad är den kosmiska innebörden i Bibelns berättelse om Guds skapelse av Eva?
 7. Förklara varför Bibeln anger två olika skapelsemetoder för Adam resp Eva.
 8. Hur uppfattas Bibelns - i sagoform uttryckta sanningar - av den moderna intelligensmänniskan resp de visa?
 9. Vad ligger till grund för förmågan att igenkänna sanningen var den än visar sig?
 10. Vilket könstillstånd var gällande hos varelserna i Edens lustgård?
 11. Varför var det inte gott för människan (Adam) att vara ensam?
 12. Vad innebär Bibelns ord om den “djupa sömn” som Gud lät Adam falla i då han skulle skapa Eva av hans revben?
 13. Vad innebär självbefruktning, kosmiskt sett?
 14. Hur framträder det kosmiska ljustillståndet på växtstadiet?
 15. Vad har skett med växtens minnen från dess tidigare spirals mörkertillstånd?
 16. Hur blev Eva till?
 17. Varför benämns den maskulina varelsen Adam, i Bibelns berättelse, även efter Evas skapelse, trots att vederbörande inte längre är som den ursprunglige Adam?