Stycke 1211 - 1225 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1211 - 1225 Frågor:
  1. Vilken är den djupaste orsaken till den äktenskapliga principens degeneration?
  2. Hur förklarar Martinus begreppet harem?
  3. Vad måste nödvändigtvis ingå i och komplettera den framtida äktenskapsmoralen?
  4. Varför är en ändring av moralsynpunkter och de därpå baserade lagarna nödvändig?
  5. Vilket exempel i naturen pekar Martinus på som det första begynnande synliga uttrycket för en varelses själsliv på det fysiska planet?
  6. Vilken fundamental förändring äger rum i individens själsliv i övergången från växt- till djurriket?
  7. Vilka tre huvudgrupper av förnimmelse upplever djuret? (Djuret syftar här på de allra första övergångsformerna från växt till djur).
  8. Vad är det för slags begär som inte kan tillfredställas med bröd allena?