Stycke 1211 - 1225 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1211 - 1225 Svar:
  1. Den utvidgade fantasi- och föreställningsförmågan.
  2. Han förklarar det som en, i kraft av mannens överlägsenhet gentemot kvinnan, auktoriserad eller lagskyddad otrohet.
  3. Förståelsen av att andra absolut livsviktiga medvetenhetsarter gör sig gällande och därvid nedsätter parternas äktenskapliga kapacitet. Då kan individerna bli i stånd att fortsätta äktenskapet i en kamratskapsperiod då smekmånadstiden är förbi.
  4. Lagarna måste vara i kontakt med den organiska struktur som är gällande idag och inte med den som gällde för tusentals år sedan.
  5. Den köttätande växten.
  6. Djuret börjar - till skillnad från växten - att vara medveten i sin viljeföring, dvs i styrningen av sin livsupplevelse bort från obehaget i riktning mot välbehaget.
  7. De tre huvudgraderna av förnimmelse är: viljeföring, hunger och mättnad.
  8. Begäret efter att vara "att med gudomen", dvs föreningen och sammansmältningen med livet.