Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1261 - 1277 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1261 - 1277 Frågor:
  1. Förklara varför karmalagen inte är en straff- eller hämndprincip.
  2. Vilken lag utgör förutsättningen för den levande varelsens förmåga att tänka, dvs vara medveten?
  3. Hur påvisar Martinus att orsak- verkanlagen är evig dvs ej ett resultat av föregående tänkande?
  4. Hur uppstår en upplevelse?
  5. Vad markerar de yttersta polerna eller gränserna för all existerande reaktion eller energiutveckling?
  6. Existerar några överflödiga energier eller ämnen i världsalltet?
  7. Förklara de sex grundenergiernas nödvändighet och oupplösliga samspel. Börja med instinktsenergin, därefter tyngd, känsla osv.