Stycke 1278 - 1290 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1278 - 1290 Frågor:
  1. Hur avslöjas det att t ex jordklotets andliga existens varit lika logisk och planmässig som dess fysiska?
  2. Vilken principiell likhet kan påvisas, med hänsyn till olika variationer av födslar, mellan inbördes avvikande levande varelser?
  3. Nämn några variationer av födelseprincipen där "barnen" tillhört en överliggande spiral.
  4. Vilken faktor utgör världsalltets hörnsten och "den vises sten"?
  5. Vad skiljer moderenergin från de övriga sex grundenergierna?
  6. Vad visar att det existerar något annat och mer än energi eller rörelse?
  7. Vad resulterade den enpoliga mentala strukturen i?
  8. Hur karaktäriserar Martinus den dräpande principens zon eller den jordmänskliga fysiska sfären?