Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1291 - 1308 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1291 - 1308 Frågor:
  1. Vilken uppfattning av livet kommer att vara grundvalen i den kommande kosmiska världsepoken?
  2. Vilka morallagar gäller för den enpoliga sexualismen?
  3. Ved utgör den fundamentala skillnaden mellan Gamla och Nya testamentets kontext (idéinnehåll)?
  4. Vilken uppfattning har gjort judarna så nationalistiskt inställda?
  5. Vad är den egentliga innebörden av att det judiska folket är utvalt?
  6. Vilken lärdom kan vi göra av det judiska folkets historia?