Stycke 1291 - 1308 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1291 - 1308 Frågor:
  1. Vilken uppfattning av livet kommer att vara grundvalen i den kommande kosmiska världsepoken?
  2. Vilka morallagar gäller för den enpoliga sexualismen?
  3. Ved utgör den fundamentala skillnaden mellan Gamla och Nya testamentets kontext (idéinnehåll)?
  4. Vilken uppfattning har gjort judarna så nationalistiskt inställda?
  5. Vad är den egentliga innebörden av att det judiska folket är utvalt?
  6. Vilken lärdom kan vi göra av det judiska folkets historia?